Pay: Zurück zum Existenzminimum – It‘s your right!

آیا پول کافی از سوسیال دریافت نمی‌کنید ؟ پس حق خود را طلب کنید

آطلاعیه مهم برای تمام کسانی که :

-در کمپ و یا
Übergangswohnheim
زندگی می‌کنند


-تنها ویا به همراه فرزند خود (تک سر پرست) زندگی می‌کنند،

پول سوسیال از
AsylbIG
دریافت می‌کنند

اگر شما هم تنها و یا همراه با فرزند خود ( به صورت تک سرپرست ) در کمپ و یا
Übergangswohnheim
زندگی می‌کنید، پس به
احتمال زیاد سوسیال بخشی از مقرری ماهانه شما که حق قانونی شماست بهتان پرداخت نمی‌کند.

از سال ۲۰۱۹ سوسیال میزان ۱۰٪ از پول ماهانه شما را به شما پرداخت نمی‌کند. دهیم.

ادعای آنها این است که شما می‌توانید با استفاده مشترک (مثل یک خانواده) از برخی مایحتاج زندگی از هزینه‌هایتان بکاهید و بر همین اساس آنها ماهانه از مقرری شما مبلغی را کسر میکنند ( مثلا به جای ۳۶۴ یورو شما ۳۲۸ یورو دریافت میکنید).

این کار نا حق است! به تازگی برخی دادگاه ها این کار را خلاف قانون شناخته اند!

پیشنهاد ما این است که شما (و هر کس دیگری که از او به ناحق پول کسر میشود) یک فرم اعتراض پرکنید.

. در صورت موفقیت شما نه تنها از این پس ۱۰٪ بیشتر دریافت می‌کنید، بلکه تمام پولهایی که در سال گذشته از شما کم شده به شما بازگردانده می‌شود!

ما به شما کمک می‌کنیم

کاری که شما می‌توانید انجام دهید:

۱. پرسشنامه پایین را پر کنید

۲. کپی و یا اسکن کردن آخرین نامه ای که از سوسیال گرفته اید
(Bescheid über Leistungen nach dem AsylblG“)
(ترجیحا کل نامه را کپی کنید بهتر است).

این مدارک را میتوانید با پست، ایمیل
info@fluechtlingsrat-bremen.de
و یا بصورت حضوری به دست ما برسانید

Flüchtlingsrat Bremen
St. Jürgen-Straße 102
28203 Bremen